Кафедра прикладної математики і інформаційних технологій - організатор 7-ї Міжнародної науково-технічній конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ІСТ-2018»
Ph1
10-15 вересня 2018 Відбулася 7-а Міжнародна науково-технічна конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ІСТ-2018».
Організаторами цієї масштабної події в науковому і освітньому просторі України виступили Харківський національний університет міського господарства імені А.М. Бекетова (ХНУМГ імені О.М.Бекетова) спільно з харківською національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).
 

 

Ph2

 

На Конференції ІСТ-2018 представили свої доповіді вчені, працівники наукових установ і підприємств, аспірантів, магістрантів і студентів з більш ніж 30 університетів та наукових установ України і світу, серед яких вчені Польщі, Білорусі, Таджикистану, США, Болгарії, Канади.

Ph3

 

Тематика Конференції ІСТ-2018, робота якої проходила по 9-ю секціями, охоплювала практично всі сучасні наукові напрямки розвитку інформаційних систем і технологій, включаючи таку проблематику, як Математичне і комп'ютерне моделювання в інформаційних системах, управління проектами і програмами, інформаційні ресурсозберігаючі, екологічно безпечні технології, геоінформаційні системи і технології, розпізнавання образів, цифрова обробка зображень і сигналів, інформаційні технології в соціумі, обра зовании, медицині, економіці, управлінні, сфер цивільного захисту, екології та юриспруденції, програмна інженерія, комунікаційні, GRID і хмарні технології, захист інформації, інтелектуальний аналіз даних, DataMining і BigData-технології.

 

Ph4

 

У цьому році Конференція ІСТ 2018 було присвячено ювілеям трьох кафедр: кафедри прикладної математики та інформаційних технологій ХНУМГ імені А.М. Бекетова і кафедр прикладної математики і Програмного інженерії ХНУРЕ.

Ph5

 

Колективи наших кафедр об'єднують давні і міцні наукові зв'язки, спільні успішні наукові та освітні проекти і публікації і дружні взаємини.
Під час роботи Конференції ІСТ 2018 завідувач кафедрою прикладної математики та інформаційних технологій доктор фізико-математичних наук, професор Марина Володимирівна Новожилова здійснила презентацію наукового і організаційного доопрацювання кафедри.
Активна наукова і організаційна робота колективу кафедри отримала схвалення колег з інших університетів.
Викладачі та аспіранти кафедри прикладної математики та інформаційних технологій представили на конференції ІСТ 2018 14 наукових доповідей за матеріалами своїх досліджень.
Відмінністю процесу проведення Конференції в цьому році була організація і проведення віддаленого наукового Інтернет-семінару з науковцями кафедри ПМіІТ Харківського національного університету міського господарства імені А.М. Бекетова, в якій взяли участь начальник інформаційно-обчислювального центру університету, канд. техн. наук Микола Павлович Пан, доцент кафедри ПМіІТ, канд. техн. наук Борис Петрович Бочаров, доцент кафедри ПМіІТ, канд. техн. наук Андрій Анатолійович Євдокимов, студенти кафедри.

 

Ph6

 

Ph6 1

 

Ph6 2

 

7-я Міжнародна науково-технічна конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ІСТ-2018» стала стартовим майданчиком для початку процесу підготовки до захисту дисертаційних робіт. В результаті активної участі докторантів і аспірантів - три цікаві доповіді за матеріалами докторських дисертацій, більше 10 доповідей за матеріалами кандидатських дисертацій і їх обговорення.

Ph7

 

Такі наукові дискусії є невід'ємною частиною виховання кадрів вищої кваліфікації наукової еліти України.

FaLang Language Switcher

сайдбар

Новости с датой