Обов’язкові дисципліни навчального плану спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології:

 • Іноземна мова
 • Екологія
 • Дискретна математика
 • Фізика
 • Вища математика
 • Спецрозділи математики
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Дослідження операцій
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності й основи охорони праці
 • Теорія прийняття рішень
 • Основи наукових досліджень
 • Чисельні методи
 • Теорія алгоритмів
 • Основи цифрової схемотехніки
 • Алгоритмізація та програмування
 • Веб-дизайн
 • Операційні системи
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Системний аналіз
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Основи професійної діяльності
 • Скриптові мови програмування
 • Електротехніка та електроніка
 • Комп'ютерні мережі
 • Організація баз даних та знань
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Веб-технології
 • Методи та системи штучного інтелекту

Дисципліни за вибором:

 • Інфраструктура просторових даних
 • Електронний документообіг у професійній діяльності
 • Комп’ютерне моделювання інженерних мереж
 • Теорія систем масового обслуговування
 • Системна інтеграція та адміністрування інформаційних систем
 • Системи автоматизованного проектування
 • Технології тестування програмних продуктів та надійність інформаційних систем
 • Методи управління складними технічними системами міського господарства
 • Інформаційний менеджмент
 • Економіка та бізнес

FaLang Language Switcher

сайдбар

Новости с датой