НАВЧАЙТЕСЬ З НАМИ В IT-START


Запрошуємо  студентів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів! 
Наші пропозиції:

WEB-ПРОГРАМУВАННЯ (JavaScript, HTML, CSS)

В результаті вивчення дисципліни Ви зможете застосовувати на практиці найсучасніші веб-технології для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, обробки транзакцій у тому числі на хмарних сервісах.

Вивчення курсу забезпечує отримання знань із застосування високорівневих мов програмування  веб-додатків.

Теми:

 1. Засоби веб-розробки та веб-верстання HTML, CSS.
 2. Основи мови програмування JavaScript як мови сценаріїв веб-сторінок.
 3. Microsoft Azure - платформа хмарних обчислень.
 4. Можливості back-end JavaScript фреймворку Node JS.

Випускна робота. Побудова структури та розробка повноцінного  веб-додатку.  Пояснювальна записка.

СИСТЕМНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Курс спрямований на вивчення структури сучасних серверних операційних систем (Windows Server і / або Linux).

В результаті вивчення курсу слухач отримає навички:

 • оперативного налаштування операційної системи (Windows і / або Unix), програми, необхідні для роботи компанії (офісні, графічні, бухгалтерські та ін.),
 • підтримки  працездатності електронної пошти,
 • забезпечення антивірусного захисту,
 • налагодження  інфраструктури сервісів.

Теми:

 1. Обслуговування серверів компанії - контроль технічного стану, усунення технічних проблем, модернізація, резервне копіювання.
 2. Контроль стану парку комп'ютерної та оргтехніки: діагностика налаштування, ведення інвентаризації.
 3. Установка і підтримка програмного забезпечення операційної системи Windows (MS Office, поштових клієнтів, засобів зв'язку та іншого прикладного програмного забезпечення).
 4. Налагодження та обслуговування FTP-сервісів компанії.
 5. Підтримка та забезпечення роботи поштового сервера.
 6. Підтримка функціонування Web-сайту.
 7. Віртуалізація серверів.

Випускна робота. Постановка і реалізація задачі інсталяції операційної системи, поштового сервера.

Форма звіту – пояснювальна записка, програмне забезпечення.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА РІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ

У різних областях своєї діяльності людина практично щодня стикається з проблемою прийняття рішень для досягнення тих чи інших цілей: збільшення прибутку, зниження витрат, підвищення продуктивності праці, раціональне використання обладнання і матеріалів, підвищення ефективності інвестицій. Ці та інші аспекти практичної діяльності призводять до необхідності раціонального використання обмежених ресурсів (матеріальних, енергетичних, фінансових, трудових та ін.). Для розв’язання цієї проблеми людині необхідно приймати певне, найкраще для нього рішення.

Мета курсу: навчити слухачів практичним навичкам формалізації і вирішення практичних оптимізаційних задач, розвинути логічне мислення.

В результаті вивчення курсу слухач:

- вивчить стратегію і тактику побудови математичної моделі реальної оптимізаційної задачі, включаючи формалізацію цільової функції та обмежень;

- вивчить точні і приблизні методи розв'язання основних класів оптимізаційних задач;

- отримає знання арсеналу вільного і пропрієтарного програмного забезпечення розв’язання оптимізаційних задач.

Теми:

 1. Побудова оптимального маршруту.
 2. Задача оптимального завантаження транспортних засобів.
 3. Побудова оптимального портфеля акцій.
 4. Задача багатокритеріального вибору.
 5. Задачі девелопменту та редевелопменту.

Випускна робота. Моделювання та розв’язання однієї з реальних оптимізаційних задач, форма звіту - пояснювальна записка, програмне забезпечення процесу розв’язання.

АДМІНІСТРУВАННЯ МЕРЕЖ

В курсі розглядаються питання функціонування локальних мереж, типи топології мереж, методики їх побудови, фактори, що впливають на працездатність мереж.

Мета курсу: забезпечити слухачів базовими знаннями принципів побудови сучасних корпоративних мереж і систем; ознайомити з сучасними реалізаціями структур управління корпоративними мережами; навчити застосуванню засобів адміністрування корпоративних мереж.

Теми:

 1. Призначення і режими роботи мережевого устаткування.
 2. Техніко-експлуатаційні характеристики мережевого обладнання.
 3. Правила технічної експлуатації мережевого обладнання.
 4. Апаратне і програмне забезпечення мереж.
 5. Системи організації комплексного захисту інформації в мережах.
 6. Способи попередження несанкціонованого доступу до інформації в мережах.
 7. Оперативно-технічне керівництво та управління мережею (розподіл IP-адресів, конфігурація маршрутизатора).
 8. Забезпечення доступу в мережу; забезпечення функціонування основних мережевих сервісів (DNS, e-mail та ін.).

Випускна робота. Розробка структури локальної корпоративної мережі на прикладі реального підприємства.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

Розглядаються основні поняття і нормативна база для організації документообігу, стилістичні та технічні особливості складання ділових документів, практичні прийоми роботи з документами на базі офісних додатків, елементи автоматизації обробки документів, використання хмарних технологій і спеціалізованих ресурсів для створення електронного офісу.

Мета курсу: навчити навичкам практичного застосування інформаційних технологій і систем електронного документообігу в практичній діяльності.

Теми:

 1. Діловодство і документообіг: поняття, принципи організації, стандарти, нормативна база України.
 2. Оформлення, реєстрація та супровід ділових документів.

- стилістика і вимоги до ділових документів;

- особливості написання та оформлення різних типів документів;

- робота з реквізитами;

- особливості ділової та електронного листування;

- реєстрація та контроль виконання документів;

- робота з вхідною, вихідною документацією, ведення справ, архівація;

 1. Управління документальними потоками. Оптимізація потоку документів.
 2. Елементи автоматизації документообігу (на базі офісних додатків).
 3. Хмарні технології та електронний документообіг.
 4. Проведення приватної документообіг. Проблеми інформаційної безпеки.
 5. Системи планування і моніторингу в електронний документообіг.
 6. Спеціальні онлайн ресурси для роботи з документами.

Випускна робота. Розробка ділових документів з використанням елементів автоматизації, оформлення результатів у вигляді закінчених шаблонів. Отримання сертифікату Майкрософт. Форма звіту - пояснювальна записка.

 

КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА І ЦИФРОВА ФОТОГРАФІЯ

У програмі курсу: поняття векторної і растрової графіки, робота з Adobe Photoshop, LightRoom, CorelDraw, основи цифрової фотографії, прийоми обробки зображень, комплексне використання векторних і растрових редакторів для створення графічного контенту.

Теми:

 1. Базові поняття і прийоми обробки растрової графіки (на прикладі Adobe Photoshop, LightRoom).
 2. Робота з векторною графікою (на прикладі пакета CorelDraw).
 3. Основи цифрової фотографії: характеристики обладнання, параметри зйомки.
 4. Комплексне використання векторних і растрових редакторів для створення графічного контенту.

Випускна робота. Створення закінченого графічного проекту (колаж, календар, плакат, фотокнига).

Наша адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, кафедра ПМіІТ, , 2 поверх, центрального корпусу, аудиторія  231

Тел. 707-31-45, 707-31-31, (099) 680-23-11, (063) 947-43-13

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

http://pmit.kname.edu.ua

FaLang Language Switcher

Новости с датой