Состав кафедры

Новожилова Марина Володимирівна

Новожилова Марина Володимирівна – завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор

Дисципліни, що читаються: теорія систем та системний аналіз, інформаційні системи в логістиці, теорія ймовірності та математична статистика, математичне моделювання та оптимізація інформаційних процесів

Наукові інтереси: математичне моделювання та розв’язання задач планування ресурсів в умовах часової невизначеності, багатокритеріальні нелінійні оптимізаційні задачі геометричного проектування

Литвинов Анатолій Леонідович

Литвинов Анатолій Леонідович – доктор технічних наук, професор

Дисципліни, що читаються: архітектура комп’ютерних систем, інформаційні системи і технології, вища та прикладна математика, теорія систем масового обслуговування

Наукові інтереси: ймовірнісне моделювання виробничих, інформаційних, економічних і фінансових систем на базі теорії випадкових процесів

Бочаров Борис Петрович

Бочаров Борис Петрович – кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що читаються: скриптові мови програмування, веб-технології, веб-програмування, технології обробки великих даних, інженерія проектування програмних систем, інформатика для іноземних студентів (ПО)

Наукові інтереси: інформаційно-бібліотечні технології, системи підтримки прийняття рішень, інформаційні технології в освіті, програмування

Булаєнко Марина Володимирівна

Булаєнко Марина Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що читаються: теорія ймовірності та математична статистика, спеціальні розділи математики, алгоритмізація та програмування, технології тестування програмних продуктів, обчислювальна техніка та програмування

Наукові інтереси: обробка даних, статистична обробка даних, математичний аналіз, бази даних, математичне та комп’ютерне моделювання, програмування, тестування

Карпенко Микола Юрійович

Карпенко Микола Юрійович – кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що читаються: проектування інформаційних систем та програмних продуктів, комп’ютерні мережі, електронний документообіг у професійній діяльності, крос-платформне програмування, комп’ютерний аудит, інформаційні системи і технології в управлінні організацією, технології захисту інформації

Наукові інтереси: проектування систем, проблеми інформаційної безпеки, моделювання систем, методи розподілу ресурсів

Костенко Олександр Борисович

Костенко Олександр Борисович – кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дисципліни, що читаються: інформаційні системи та технології, інформатика та програмування, організація баз даних та знань

Наукові інтереси: бази даних, статистика

Петрова Олена Олександрівна

Петрова Олена Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що читаються: теорія алгоритмів, комп’ютерна електроніка, програмування мікроконтролерів, інтелектуальний аналіз даних, методи та системи штучного інтелекту, методи і технології обчислювального інтелекту, теорія систем в задачах Machine Learning

Наукові інтереси: технології експертних систем, Visual Prolog, Clips, Data Mining, Machine Learning, R система, нейромережеві технології

Погребняк Борис Іванович

Погребняк Борис Іванович – кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що читаються: інформатика, операційні системи, Web-технології та Web-дизайн

Наукові інтереси:практичне застосування IT-технологій, програмування, операційні системи, Web, JavaScript, Open Source

Яковлева Ірина Олександрівна

Яковлева Ірина Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що читаються: електронний документообіг в проектувальній діяльності, практикум з інформаційних і комунікаційних технологій, обчислювальна техніка та програмування, хмарні технології та grid-обчислення

Наукові інтереси: дослідження операцій, математичне та комп’ютерне моделювання, програмування, практичне застосування IT-технологій, інформаційні технології в освіті, хмарні технології

Воєводіна Марія Юріївна

Воєводіна Марія Юріївна – старший викладач

Дисципліни, що читаються: інформатика та основи системного аналізу, комп'ютерна практика, обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

Наукові інтереси: інформаційні технології в освіті, прийняття рішень, аналіз часових рядів

Штельма Ольга Миколаївна

Штельма Ольга Миколаївна – старший викладач

Дисципліни, що читаються: оптимізаційні методи та моделі, інформаційні системи та технології, математичні методи дослідження операцій, вища та прикладна математика

Наукові інтереси: математичне моделювання і оптимізація, інформаційні системи та технології

Гавриленко Ірина Олександрівна

Гавриленко Ірина Олександрівна – асистент

Дисципліни, що читаються: інформаційні системи і технології, організація баз даних, проектування інформаційних систем, інформатика, обчислювальна техніка і програмування

Наукові інтереси: математичне моделювання, надійність технічних

Сенчук Тетяна Сергіївна

Сенчук Тетяна Сергіївна – асистент

Дисципліни, що читаються: інформатика і програмування, крос-платформне програмування, алгоритмізація та програмування, електронний документообіг в проектувальній діяльності, технології створення програмних продуктів та інформаційних систем, веб-технології та веб-дизайн, бухгалтерія 1С

Наукові інтереси: інформаційні системи і технології в розвитку інфраструктури міст, офісні комп’ютерні технології, моделювання та оптимізація систем і процесів, хмарні технології, розробка та впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання

Рухляда Володимир Савич

Рухляда Володимир Савич – завідувач учбової лабораторії

Гомза Надія Іванівна

Гомза Надія Іванівна – інженер

Гавриленко Ольга Петрівна

Гавриленко Ольга Петрівна – старший лаборант

FaLang Language Switcher

Новости с датой