Bocharov

Штельма Ольга Миколаївна  -старший викладач кафедри

ОСВІТА:

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1983 р.  «Економіка та організація будівництва», інженер- економіст

ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Математичне моделювання та оптимізація, інформаційні системи та технології

СЕРТИФІКАТИ:

Сертифікат спеціаліста щодо роботи у системі Moodle

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЧИТАЮТЬСЯ:

 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Інформаційні системи та технології
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Вища та прикладна математика
 • Комп'ютерна практика

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (ОБРАНІ):

 1. Дядюн С. В., Малєєв О.І., Штельма О.М. Надійність функціонування трубопровідних транспортних систем і засоби її підвищення «Комунальне господарство міст», №107, К.: Техніка, 2013 р. с. 496-502.
 2. Дядюн С. В., Штельма О.М. Математическое моделирование систем водоснабжения совместно с активными источниками и регулирующими емкостями Сборник – специализированный выпуск журнала «Технологический аудит и резервы производства», Харьков, 2014 р., №1/4(15), стр. 16-18.
 3. Дядюн С. В., Штельма О.М. Имитационные модели технологических процессов функционирования трубопроводных транспортных систем «Комунальне господарство міст», №120, К.: Техніка, 2015 р. с. 32-35.
 4. Грицунов А.В., Штельма О.Н. Підвищення інформативності супутникових зображень міського ландшафту // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. — Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, — Вип. 120, 2015 р., С. 26-31.
 5. Штельма О.М. Построение организационно-технологической автоматизированной системы управления водоснабжением крупного города Специализированный выпуск журнала «Технологический аудит и резервы производства», Харьков, 2016 р., № 6/3(16), стр. 9-13.
 6. Манакова Н.О., Макогон Н.В., Штельма О.М. Концептуальный фреймворк для оценивания готовности к внедрению e-Governement проектов Системи обробки інформації: збірник наукових праць, Харків, 2017, Випуск № 4 (150). – С. 181-186
 7. N. Manakova, G. Bielcheva, I. Tsyhanenko, O. Shtelma Influence of demographic factors and factors of job satisfaction in the processes of personnel management: prediction of staff turnover based on logistic regression Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/3 (87), 2017 pp: 67-74. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.103318.

 

FaLang Language Switcher

Новости с датой