Bocharov

Воєводіна Марія Юріївна -старший викладач

ОСВІТА:

Харківський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність - прикладна математика, 1979

ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

інформаційні технології в освіті, прийняття рішень, аналіз часових рядів

СЕРТИФІКАТИ:

Пройшла курси підвищення кваліфікації у ХНАМГ за 77-годинною програмою «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle» с захистом відповідної випускної роботи.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЧИТАЮТЬСЯ:

Інформатика, Інформатика та основи системного аналізу, комп'ютерна практика, Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (ОБРАНІ):

1) Бочаров Б.П., Воеводина М.Ю. Інформаційні технології в освіті : монографія Друк. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 197 с. ISBN 978-966-695-384-4 197 с.  http://eprints.kname.edu.ua/43426/

2) Logical Analyzer - One of the Main Components of La-boratory Works on Misroprossesor Tecnology Друк. INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL Web of Scholar. Kyiv: 2017. – № 4 (13), Vol.1, – p. 8-10. ISSN 2518-167X http://webofscholar.com 3 с. Grinchak N.V. , Voievodina M.Y.

3) Адаптивные процедуры тестирования в дистанционном образовании Друк. П’ята міжнародна нуково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання сис-теми управління на-вчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2017. – c. 4. 1 c. Анисимов А.М. Бочаров Б.П., Воеводина М.Ю., Кузнецов А.И. http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=92

4) Адекватность тестирования в дистанционном образовании Друк. П’ята міжнародна на-уково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практи-ка використання сис-теми управління на-вчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2017. – c. 5. 1 c. Анисимов А.М. Бочаров Б.П., Воеводина М.Ю., Кузнецов А.И.

FaLang Language Switcher

Новости с датой