Bocharov

Костенко Олександр Борисович -кандитат фізико-математичних наук, доцент

ОСВІТА:

 • ХДУ, фізика
 • Захист дисертації НВО «Монокристалреактив», Спеціальність 01.04.007 фізика твердого тіла, тема: «Моделирование структуры и процессов формирования высокодисперсных систем» 1989р.

ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Бази даних, статистика, математичні моделі інформаційних систем, моделювання наслідків надзвичайних ситуацій, інформаційна складова в системі охорони здоров'я

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЧИТАЮТЬСЯ:

 • Інформаційні системи та технології
 • Інформатика та програмування
 • Організація баз даних та знань
 • Теорія ймовірностей та математична статистика.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (ОБРАНІ):

 1. Булаєнко М.В., Костенко О.Б. Алгоритми організації роботи з розподіленими базами даних в міських мережах. Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: монографія / за заг. ред.. В.О. Тімофеева, І.В. Чумаченко – Х: ХНУРЭ, 2015. – 245 с.
 1. Булаєнко М.В., Костенко О.Б., Назірова Т.О. Аналіз демографічних показників в системі інформаційного забезпечення в охороні здоров’я. Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: монографія / за заг. ред. В.О. Тімофеева, І.В. Чумаченко – Харків: ФОП Панов А.М., 2016. – 404 с.
 1. Булаєнко М.В., Костенко О.Б., Зарицкий О. В. Аналіз математичних методів декомпозиції в системах відтворення втрачених даних. Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами: монографія / за заг. ред. В.О. Тімофеева, І.В. Чумаченко – Харків: ФОП Мезіна В. В., 2017. – 317 с.
 1. Булаєнко М.В., Костенко А.Б., Харченко В.Ф., Шпика Н.И. Анализ инфологичес-кой модели городских тепловых сетей. Труды Международной научно-практичекой конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)» Коблево, 16-21 сентября 2014 г. – Харьков: ХНУРЭ, 2014. С.108-111
 1. Булаєнко М.В., Костенко А.Б. Особенности организации распределенных бах данных в городских инженерных сетях. Труды Международной научно-практичекой конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)» Николаев, 14-20 сентября 2015 г. – Харьков: ХНУРЭ, 2015. С.107-110
 1. Булаєнко М.В., Костенко А.Б., Назирова Т.О. Демографические показатели в системе информационного обеспечения в здравохранении. Труды Международной научно-технической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)», 13-16 сентября 2016 г. г. Коблево-Харьков Украина, 2016 г. С. 95-97
 1. Булаєнко М.В., Костенко О.Б., Стрюк К.Н. Согласование учебных планов младшего специалиста и бакалавра на основе сквозных курсов дистанционного обучения. Информационные системы и технологии : материалы 5-й Международ. науч.-техн. конф., Харьков, 15-21 сентября 2016 г.: тезисы докладов, - Х., 2016. - С. 54-55. 
 1. Булаєнко М.В., Костенко О.Б., Зарицкий О. В. Методы декомпозиции в реляционных базах данных. Праці міжнародної науково-практичної конференції «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017)», Коблево, 12-13 вересня 2017 р. Праці –Харків: ХНУРЕ, 2017. С. 105-106

FaLang Language Switcher

Новости с датой