Bocharov

Дядюн Сергій Васильович - кандидат технічних наук, доцент

ОСВІТА:

 • Закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, 1979р., спеціальність ”Прикладна математика”, факультет ”Обчислювальної техніки”
 • Захист дисертацій –1988 р., Спеціальність - 05.13.01 "Управління в технічних системах"

ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Математичне моделювання, оптимізація процесів та автоматизоване управління функціонуванням великих систем енергетики (системи водо-, газо-, нафто-, енерго-, теплопостачання міст, магістральні водоводи, газопроводи, нафтопроводи)”.

Математичне моделювання, математичні методи, оптимізація складних систем, теорія оптимального управління, системний аналіз, дослідження операцій, планування експериментів, теорія прийняття рішень, теорія графів, інформаційні системи та технології…

СЕРТИФІКАТИ:

Підвищення кваліфікації в Харківській національній академії міського господарства. «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання «Moodle»

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ:

підготував 2-х канд. техн. наук

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЧИТАЮТЬСЯ:

 • Інформаційні системи і технології
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Моделювання систем
 • Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне забезпечення
 • Інформатика
 • Теорія прийняття рішень
 • Методи управління складними технічними системами міського господарства
 • Теорія алгоритмів
 • Інформаційні технології в охороні праці
 • Системний аналіз і моделювання в охороні праці
 • Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці
 • Проектно-технологічна практика

УЧАСТЬ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Dyadun S., Shtelma O. - The mathematical modelling of water supply systems containing a pipe network, pump stations and regulatory reservoirs. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якість технологій – якість життя», м.Перемишль, Польща, 22-27.02.2014, с. 54-55.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (ОБРАНІ):

 1. Дядюн С.В. Оценка эффективности управления системами водоснабжения в зависимости от степени неопределенности модели объекта. Журнал «Технологический аудит и резервы производства», Харьков, 2013, №6/4(14), стр. 4-6.
 2. Дядюн С.В. Совершенствование принципов проектирования и реконструкции систем водоснабжения. В сб. науч. трудов «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики». Иркутск, ИСЭМ СО РАН, 2012. – Вып. 61. Проблемы исследования и обеспечения надежности либерализованных систем энергетики.– С. 426- 433.
 3. Дядюн С.В., Штельма О.Н. Математическое моделирование систем водоснабжения совместно с активными источниками и регулирующими емкостями Журнал «Технологический аудит и резервы производства», Харьков, 2014, №1/4(15), стр. 16-18.
 4. Дядюн С.В., Нестеренко Л. В. Выбор оптимального оборудования насосных станций трубопроводных систем при проектировании и реконструкции. Журнал «Технологический аудит и резервы производства». Харьков, 2015, №3/2(23), стр. 20-23. ISSN 2226-3780
 5. Новицкий Н.Н., Сухарев М.Г., Тевяшев А.Д., Дядюн С.В. и др. Трубопроводные системы энергетики. Методические и прикладные проблемы математического моделирования. Российская Академия Наук, Сибирское отделение, Изд-во ”Наука”, Новосибирск, 2015, 476с.
 6. Кузнецов В.Н., Есилевский В.С., Дядюн С.В., Белогурова А.В. Система нечетко-нейронного управления канализационной насосной станцией с использованием генетических алгоритмов. Журнал "ScienceRise". Харьков, 2015, №6/2 (11), с. 26-30.
 7. Дядюн С.В., Писаревский И.М., Штельма О. Н. Организационно-технологическая автоматизированная система управления водоснабжением крупного города. Журнал «Технологический аудит и резервы производства», Харьков, 2015, №6(3), 26, стр. 9-13.
 8. Евдокимов А.Г., Дядюн С.В., Бойко Э.Д., Глуховский И.И. Система водоснабжения. Изобретение А.с.N4631749/23-33 от 25.07.1989г.

 

FaLang translation system by Faboba

FaLang Language Switcher

сайдбар

Новости с датой