Обов’язкові дисципліни навчального плану спеціальності 151 – Автоматизація и компьютерно - інтегрированні технології:

 • Дискретна математика
 • Фізика
 • Вища математика
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Програмування
 • Курсова робота "Програмування"
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Спецрозділи математики
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності й основи охорони праці
 • Теорія випадкових процесів
 • Теорія інформації
 • Основи наукових досліджень
 • Чисельні методи
 • Теорія алгоритмів
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
 • Веб-дизайн
 • Операційні системи
 • Апаратні засоби та адміністрування інформаційних систем
 • Теорія автоматичного управління
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Системний аналіз
 • Основи професійної діяльності
 • Електротехніка та електроніка
 • Математичне модулювання і оптимізація
 • Комп'ютерні мережі
 • Організація баз даних та знань
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Комп'ютерна електроніка
 • Компютерна схемотехніка
 • Інженерна графіка
 • Основи мікропроцесорної техніки
 • Економіка організації і планування виробництва

Дисципліни за спеціалізацією

 • Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем
 • Курсова робота "Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем"
 • Системи автоматизованного проектування
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Інтелектуальний аналіз і моніторінг даних
 • Технології тестування програмних продуктів та надійність інформаційних систем
 • Моделювання систем
 • Комп'ютерна графіка
 • Математичні моделі задач дискретного програмування
 • Курсова робота "Методи розв'язання задач дискретного програмування"
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Часові ряди та прогнозування
 • Алгебра структур
 • Спеціальні питання математичної логіки
 • Сучасні підходи до прогнозування часових рядів
 • Нечітка логіка

Дисципліни за вибором:

 • Сертифікатна програма - Апаратні та програмні складові інформаційних систем і технологій
 • Хмарні технології та grid-обчислення
 • Програмування мережевих задач
 • Технології захисту інформації
 • Сертифікатна програма - Управління start Up проектами
 • Скриптові мови програмування
 • Інфраструктура просторових даних
 • Стаціонарні та нестаціонарні процеси

FaLang Language Switcher

сайдбар

Новости с датой