Обов’язкові дисципліни навчального плану спеціальності 122 – Комп’ютерні науки:

 • Дискретна математика
 • Спецрозділи математики
 • Дослідження операцій
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Теорія прийняття рішень
 • Основи наукових досліджень
 • Чисельні методи
 • Теорія алгоритмів
 • Основи цифрової схемотехніки
 • Алгоритмізація та програмування
 • Веб-дизайн
 • Операційні системи
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Системний аналіз
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Основи професійної діяльності
 • Скриптові мови програмування
 • Електротехніка та електроніка
 • Комп'ютерні мережі
 • Організація баз даних та знань
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Веб-технології
 • Методи та системи штучного інтелекту

Дисципліни за вибором:

 • Інфраструктура просторових даних
 • Електронний документообіг у професійній діяльності
 • Функціональне програмування
 • Теорія систем масового обслуговування
 • Програмування мікроконтролерів
 • Системи автоматизованного проектування
 • Технології тестування програмних продуктів та надійність інформаційних систем
 • Методи управління складними технічними системами міського господарства
 • Інформаційний менеджмент
 • Програмування мобільних пристроїв

Сертифікатна програма - Апаратні та програмні складові інформаційних систем і технологій

 • Хмарні технології та grid-обчислення
 • Веб-програмування
 • Технології захисту інформації

FaLang Language Switcher

Новости с датой