Senchuk

Сенчук Тетяна Сергіївна - асистент

ОСВІТА:

Закінчила ХНУ у 2005р. за спеціальністю “Інформаційні управляючі системи та технології” та здобула кваліфікацію магістра програміста, системного аналітика.

Отримала другу вищу освіту на економічному факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю “Адміністративний менеджмент” та здобула кваліфікацію магістра менеджера.

ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Інформаційні системи і технології в розвитку інфраструктури міст, офісні комп’ютерні технології, моделювання та оптимізація систем і процесів, хмарні технології, розробка та впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання

СЕРТИФІКАТИ:

 • Пройшла курси підвищення кваліфікації у ХНАМГ за 77-годинною програмою «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle».
 • Пройшла курси підвищення кваліфікації у компанії «Мережеві технології» ІТ-навчання та сертифікація за програмою консультування з питань інформатизації на тему: "Microsoft Office Excel 2013" по результатам з складанням іспиту «77–420: MOS» та отримання сертифікату Microsoft Office Specialist від 28 березня 2017р.
 • Пройшла курси английської мови та отримала Certificate of completion, has successfully completed the English Language Course conducted at Cambridge English Exam Preparation Center, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv (Level B1).

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЧИТАЮТЬСЯ:

 • Інформатика і програмування
 • Крос-платформне програмування
 • Комп'ютерна практика
 • Інфраструктура просторових даних
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Комп'ютерний аудит
 • Алгоритмізація та програмування
 • Технології захисту інформації
 • Електронний документообіг в проектувальній діяльності
 • Інтернет-технології в господарській діяльності
 • Технології комп'ютерного проектування
 • Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем
 • Вища та прикладна математика (Теорія ймовірності та математична статистика, Математичне програмування)
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Бухгалтерія 1С.

УЧАСТЬ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. «The Method of Mathematical Model Plotting of System Functional Reliability» 8-th European conference of young research and scientific workers “TRANSCOM 2009”. University of Zilina, Zilina, Slovak Republic, 2009, р.233-236
 2. «Использование критериев функциональной надежности напорных трубопроводных систем энергетики при расследовании экологических катастроф» Международный семинар «Проблемы надежности систем энергетики в рыночных условиях», Баку, 17-21 сентября 2012 с.4

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (ОБРАНІ):

 1. Samoylenko M., Senchuk T The Method of Mathematical Model Plotting of System Functional Reliability//8-th European conference of young research and scientific workers “TRANSCOM 2009”. University of Zilina, Zilina, Slovak Republic, 2009, р.233-236
 2. Самойленко Н.И., Сенчук Т.С. Адекватность математических моделей функциональной надежности городских трубопроводных сетей// VIII Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития» в научно-техническом сборнике Коммунальное хозяйство городов, №95 , Киев, «Техніка», 2010, с.127-133
 3. Самойленко Н.И., Сенчук Т.С. Інформаційна технологія щодо перевірки адекватності математичних моделей функціональної надійності трубопровідних транспортних систем //В сб. науч. трудов VI –й Международной научно-практической конференции «Наука и социальные проблемы собщества: информатизация и информационные технологии». –Харьков: ХНУРЭ, 2011 с.367-368
 4. Самойленко Н.И., Сенчук Т.С., Гавриленко И.А. Разработка математических моделей упорядочивания графа трубопроводной распределительной сети// Научній журнал. «Восточно-Европейский журнал передовых технологий». – № 3/4(75). –Харьков, 2015. –С. 21–25.
FaLang translation system by Faboba

FaLang Language Switcher

сайдбар

Новости с датой