Презентація наукового доробку викладачів
кафедри прикладної математики і інформаційних технологій (ПМ і ІТ)

p001На початку вересня наукова спільнота України традиційно проводить кілька міжнародних наукових конференцій з математичного моделювання та інформаційних технологій. Викладачі кафедри ПМ і ІТ приймають активну участь в організації та проведенні таких знакових для вітчизняного освітянського простору подій.

Цього року вже вшосте наш Університет виступив співорганізатором Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2017». Викладачі кафедри представили 17 доповідей за тематикою конференції. У доповідях висвітлені проблемні питання щодо інструментальних засобів створення сучасних інформаційних систем та технологій, зокрема геоінформаційних систем та технологій, інформаційних систем та технологій в економіці та освіті, комунікаційних, GRID та хмарних технологій, BigData-технологій аналізу та прогнозування. Розглянуто моделі та методи програмної інженерії, інформаційної безпеки тощо та впровадження цих технологій в навчальний процес. У складі Оргкомітету конференції наш Університет представляв доцент кафедри ПМ і ІТ, канд. техн. наук Сергій Васильович Дядюн. За результатами роботи конференції ІСТ-2017 заплановано видання колективної монографії англійською мовою.

p002Крім того, завідувач кафедри ПМ і ІТ, член науково-методичної комісії 122 – Комп’ютерні науки Науково-методичної ради МОН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Марина Володимирівна Новожилова прийняла участь у ХІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами. Стан та перспективи», яка проходила на базі Національного університету кораблебудування ім. Макарова (м. Миколаїв).

p003В рамках цього заходу відбулась робоча зустріч з головою науково-методичної комісії канд. техн. наук Ковалюк Тетяною Володимирівною, де обговорювались поточні питання створення нового вітчизняного стандарту вищої освіти з комп’ютерних наук, ступінь вищої освіти – магістр.

p004Викладачі кафедри ПМ і ІТ Костенко Олександр Борисович, Литвинов Анатолій Леонідович та Булаєнко Марина Володимирівна прийняли участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами (МПП-2017)», співорганізатором якої також виступав наш Університет. Колеги представили доповіді щодо методів декомпозиції інформаційних систем з обробки геопросторових даних та застосування стохастичних моделей прогнозування динаміки валютних курсів на ринку Forex i стали співаторами колективної монографії «Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами». Заходи такого рівня дають змогу обміну науковими ідеями та результатами з колегами, що представляють інші вищі навчальні заклади України та зарубіжні університети, підтвердження високого рівня наукового доробку вчених кафедри ПМ і ІТ, координації наукових напрямів, що розвиваються, з сучасними трендами у галузі моделювання та створення інформаційних системи та технологій, обговорення засобів впровадження стратегії розвитку вищої школи України як повноправного учасника європейського освітянського простору.

сайдбар

Новости с датой