НАВЧАЙТЕСЬ З НАМИ В IT-START


Запрошуємо  студентів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів! 
Наші пропозиції:

WEB-ПРОГРАМУВАННЯ (JavaScript, HTML, CSS)

В результаті вивчення дисципліни Ви зможете застосовувати на практиці найсучасніші веб-технології для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, обробки транзакцій у тому числі на хмарних сервісах.

Вивчення курсу забезпечує отримання знань із застосування високорівневих мов програмування  веб-додатків.

Теми:

 1. Засоби веб-розробки та веб-верстання HTML, CSS.
 2. Основи мови програмування JavaScript як мови сценаріїв веб-сторінок.
 3. Microsoft Azure - платформа хмарних обчислень.
 4. Можливості back-end JavaScript фреймворку Node JS.

Випускна робота. Побудова структури та розробка повноцінного  веб-додатку.  Пояснювальна записка.

Обов’язкові дисципліни навчального плану спеціальності 151 – Автоматизація и компьютерно - інтегрированні технології:

 • Дискретна математика
 • Фізика
 • Вища математика
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Програмування
 • Курсова робота "Програмування"
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Спецрозділи математики
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності й основи охорони праці
 • Теорія випадкових процесів
 • Теорія інформації
 • Основи наукових досліджень
 • Чисельні методи
 • Теорія алгоритмів
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
 • Веб-дизайн
 • Операційні системи
 • Апаратні засоби та адміністрування інформаційних систем
 • Теорія автоматичного управління
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Системний аналіз
 • Основи професійної діяльності
 • Електротехніка та електроніка
 • Математичне модулювання і оптимізація
 • Комп'ютерні мережі
 • Організація баз даних та знань
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Комп'ютерна електроніка
 • Компютерна схемотехніка
 • Інженерна графіка
 • Основи мікропроцесорної техніки
 • Економіка організації і планування виробництва

Дисципліни за спеціалізацією

 • Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем
 • Курсова робота "Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем"
 • Системи автоматизованного проектування
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Інтелектуальний аналіз і моніторінг даних
 • Технології тестування програмних продуктів та надійність інформаційних систем
 • Моделювання систем
 • Комп'ютерна графіка
 • Математичні моделі задач дискретного програмування
 • Курсова робота "Методи розв'язання задач дискретного програмування"
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Часові ряди та прогнозування
 • Алгебра структур
 • Спеціальні питання математичної логіки
 • Сучасні підходи до прогнозування часових рядів
 • Нечітка логіка

Дисципліни за вибором:

 • Сертифікатна програма - Апаратні та програмні складові інформаційних систем і технологій
 • Хмарні технології та grid-обчислення
 • Програмування мережевих задач
 • Технології захисту інформації
 • Сертифікатна програма - Управління start Up проектами
 • Скриптові мови програмування
 • Інфраструктура просторових даних
 • Стаціонарні та нестаціонарні процеси

Обов’язкові дисципліни навчального плану спеціальності 122 – Комп’ютерні науки:

 • Дискретна математика
 • Спецрозділи математики
 • Дослідження операцій
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Теорія прийняття рішень
 • Основи наукових досліджень
 • Чисельні методи
 • Теорія алгоритмів
 • Основи цифрової схемотехніки
 • Алгоритмізація та програмування
 • Веб-дизайн
 • Операційні системи
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Системний аналіз
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Основи професійної діяльності
 • Скриптові мови програмування
 • Електротехніка та електроніка
 • Комп'ютерні мережі
 • Організація баз даних та знань
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Веб-технології
 • Методи та системи штучного інтелекту

Дисципліни за вибором:

 • Інфраструктура просторових даних
 • Електронний документообіг у професійній діяльності
 • Функціональне програмування
 • Теорія систем масового обслуговування
 • Програмування мікроконтролерів
 • Системи автоматизованного проектування
 • Технології тестування програмних продуктів та надійність інформаційних систем
 • Методи управління складними технічними системами міського господарства
 • Інформаційний менеджмент
 • Програмування мобільних пристроїв

Сертифікатна програма - Апаратні та програмні складові інформаційних систем і технологій

 • Хмарні технології та grid-обчислення
 • Веб-програмування
 • Технології захисту інформації
Возможность заочного или заочно-дистанционного параллельного обучения


В соответствии с Правилами приема в нашем Университете есть возможность одновременного обучения по двум специальностям (параллельное обучение) по заочной или заочно-дистанционной форме (зачисление осуществляется сразу на второй курс после окончания первого курса дневной формы обучения).

Если ты – активный и мыслящий человек, если ты хочешь решать реальные, практические задачи, получить знания и навыки, всегда востребованные на рынке труда, то специальности «Компьютерные науки», «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии», «Информационные системы и технологии» - ЭТО ТВОЙ ВЫБОР

 

dist03

В наше время интернет-технологии позволяют обучаться дистанционно большинству желающих, образовав огромную сеть с беспрецедентным количеством информации и вовлеченных в обучение студентов и преподавателей.

Еще каких-то 50 лет назад такое было невозможно представить, а теперь это реальность, которая претендует на главенствующую роль в образовании. Дистанционное обучение продолжает уверенно занимать свою долю на рынке образовательных услуг планеты.

На сегодняшний день, чтобы преуспеть в любом деле, необходимо постоянно развиваться, учиться и овладевать новыми знаниями и информацией, повышая свою профессиональную планку — всё это позволяет сделать возможным дистанционное образование.

Полноценный курс дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, открывая студентам учебные материалы, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы студентам было доступно и интересно.

Только обеспечив интерес к предметам, азарт и жажду знаний, можно добиться от студентов хорошей успеваемости.

Поэтому хорошая программа дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и погружение студентов в образовательный процесс и дальнейшее самообразование.

dist01
dist02  Основным преимуществом ДО является то, что это очень удобная и гибкая форма обучения.

Дистанционное обучение позволяет обеспечить:

 • экономию времени (не требуется тратить время на поездки к месту учёбы);
 • снижение затрат на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений);
 • возможность одновременного обучения большого количества учащихся;
 • повышение качества обучения за счет применения современных средств и технологий;
 • мгновенный доступ к объёмным электронным библиотекам и базам знаний;
 • создание единых, либо отраслевых образовательных сред и методик.

Выгода и экономия подобного подхода говорят сами за себя.

 

 В нашем Университете Дистанционное обучение появилось в 2006 году.

И вот уже много лет преподаватели кафедры ПМ и ИТ активно создают дистанционные курсы и внедряют их в учебный процесс.

Преподаватели кафедры уже создали более 100 дистанционных курсов.

md02

Обов’язкові дисципліни навчального плану спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології:

 • Іноземна мова
 • Екологія
 • Дискретна математика
 • Фізика
 • Вища математика
 • Спецрозділи математики
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Дослідження операцій
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності й основи охорони праці
 • Теорія прийняття рішень
 • Основи наукових досліджень
 • Чисельні методи
 • Теорія алгоритмів
 • Основи цифрової схемотехніки
 • Алгоритмізація та програмування
 • Веб-дизайн
 • Операційні системи
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Системний аналіз
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Основи професійної діяльності
 • Скриптові мови програмування
 • Електротехніка та електроніка
 • Комп'ютерні мережі
 • Організація баз даних та знань
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Веб-технології
 • Методи та системи штучного інтелекту

Дисципліни за вибором:

 • Інфраструктура просторових даних
 • Електронний документообіг у професійній діяльності
 • Комп’ютерне моделювання інженерних мереж
 • Теорія систем масового обслуговування
 • Системна інтеграція та адміністрування інформаційних систем
 • Системи автоматизованного проектування
 • Технології тестування програмних продуктів та надійність інформаційних систем
 • Методи управління складними технічними системами міського господарства
 • Інформаційний менеджмент
 • Економіка та бізнес

сайдбар

Новости с датой