plitki

Кафедра прикладной математики и информационных технологий (ПМ и ИТ)

Основные функции: Кафедра ПМ и ИТ готовит специалистов – уровни высшего образования бакалавр, магистр – по трем специальностям:


Специальность 122 - Компьютерные науки

Кафедра ПМ и ИТ – это:
— высокопрофессиональная команда преподавателей, уровень которых подтвержден международными сертификатами;
— полная методическая база читаемых дисциплин с возможностью дистанционного доступа

Специальность 126 - Информационные системы и технологии

Материальная база кафедры ПМ и ИТ:
— 4 собственных компьютерных класса с современными компьютерами 2017 года выпуска;
— 11 компьютерных классов Вычислительного центра Университета

Специальность 151 - Автоматизация и компьютерно - интегрированные технологии

Кафедра ПМ и ИТ – это:
— сотрудничество с ИТ-сектором реальной экономики;
— гарантированное трудоустройство;
— работа в городских структурах управления, жизнеобеспечения, гостиничного хозяйства, финансовой сфере


Новости

lastnews

Круглый стол «Современные методы защиты информации»

image001
На кафедре прикладной математики и информационных технологий (ПМ и ИТ) в рамках постоянно действующего научно-методического семинара кафедры состоялся круглый стол «Современные методы защиты информации».
В мероприятии приняли участие наши гости – ведущие специалисты кафедры защиты информации Запорожского национального технического университета канд. техн. наук доцент Козина Галина Леонидовна и канд. техн. наук, доцент Неласая Анна Викторовна.


Зустріч викладачів кафедри Прикладної математики і інформаційних технологій з майбутніми абітурієнтами

picture
Завідувач кафедри прикладної математики і інформаційних технологій (Пм і ІТ) Новожилова Марина Володимирівна та старший викладач кафедри Воєводіна Марія Юріївна зустрілися з учнями випускних класів та вчителями середньої школи № 62 м. Харкова.


День открытых дверей на кафедре ПМиИТ

picture
На кафедре Прикладной математики и информационных технологий прошел день открытых дверей. Абитуриенты и их родители узнали много нового и интересного.

 

Ми бажаємо бачити вас у складі дружньої студентської сім'ї нашого Університету

picture
Викладачі кафедри прикладної математики і інформаційних технологій (ПМ і ІТ) доцент Костенко Олександр Борисович, доцент Карпенко Микола Юрійович і доцент Дядюн Сергій Васильович чотири роки поспіль регулярно зустрічаються, виступають і проводять професійно-орієнтовну роботу серед студентів старших курсів Харківського радіотехнічного технікуму та ряду інших технічних коледжів і технікумів м. Харкова.

3 жовтня 2017р. вони знову проводили агітаційну роботу щодо вступу до нашого Університету та виступали з презентацією спеціальностей "Інформаційні системи та технології", "Комп'ютерні науки" і "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", за якими кафедра ПМ і ІТ є випускаючою, серед студентів старших курсів Харківського радіотехнічного технікуму, на потоках програмістів та користувачів ЕОМ.

 

Студія «Юних архітекторів»: спільні зусилля - відмінний результат

picture
Наприкінці вересня в рамках студії «Юних архітекторів» розпочала роботу творча майстерня по вивченню комп'ютерної графіки.
Ініціаторами проекту виступили кафедри Основ архітектурного проектування і рисунку (зав. каф. канд. арх., доц. Вотінов М. А.) і Прикладної математики і інформаційних технологій (зав. каф. д-р фіз.-мат. наук, проф. Новожилова М. В.).
Під керівництвом викладачів Коровкіної Ганни Аркадіївни і Карпенка Миколи Юрійовича наші студійці зробили перший крок до чарівного світу інформаційних технологій і цифрової фотографії.

 

Презентація наукового доробку викладачів кафедри прикладної математики і інформаційних технологій (ПМ і ІТ)

модель
На початку вересня наукова спільнота України традиційно проводить кілька міжнародних наукових конференцій з математичного моделювання та інформаційних технологій. Викладачі кафедри ПМ і ІТ приймають активну участь в організації та проведенні таких знакових для вітчизняного освітянського простору подій. Цього року вже вшосте наш Університет виступив співорганізатором Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2017»

 

Летняя программистская практика студентов специальностей КН и СИНЖ

модель
За время прохождения практики студенты групп КН 2015-1, СИНЖ 2015-1, КН 2016-1н, СИНЖ 2016-1у изучили и использовали для решения практических задач современные информационные облачные технологии Microsoft Azure.

Microsoft Azure — это полностью облачная платформа, в которой можно разместить существующие приложения. С ее помощью можно оптимизировать разработку новых приложений и даже расширить возможности локальных приложений.
Azure интегрирует облачные службы, которые необходимы для разработки, тестирования, развертывания приложений и управления ими, предоставляя все преимущества облачных вычислений.

 

Учитесь с нами В IT-school

its
Учитесь с нами В IT-school! Школа IT-school действует в рамках Национальной программы информатизации общества Украины, целью которой является создание необходимых условий для обеспечения граждан и общества своевременной, достоверной и полной информацией путем широкого использования информационных технологий, обеспечения информационной безопасности государства.Геомодель главного аудиторного корпуса Национального технического университета "ХПИ"

image001
В рамках проекта «Трехмерные модели в Google Планета Земля» создана и зарегистрирована в слое фотореалистических зданий Google трехмерная геомодель главного аудиторного корпуса Национального технического университета "ХПИ".

Автор модели – Сазонов Никита, группа КН2014-1